שיעור כללי – הרב יוסי שטרן – סנהדרין 3 – בית דין נוטה

ישיבת הסדר עכו רוח צפונית- שיעור כללי הרב יוסי שטרן:
זמן חורף, מסכת סנהדרין, פרק ראשון- “דיני ממונות בשלושה”.
קישור דף מקורות- https://drive.google.com/file/d/0BwDXxhfh5V0lVkZPZ2N3T3lxQWs/view
Video Rating: / 5

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar