Bikurim Fruit Offering

Bikurim Fruit Offering
חג שבועות
Image by Government Press Office (GPO)
Schoolchildren carry the first fruit offering during the Bikurim festival in Tel Aviv.

חג שבועות. בצילום, ילדים משתתפים בחגיגות הביכורים בגני התערוכה

Photo: KLUGER ZOLTAN, 06/01/1935

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar