Creative Commons

En kort beskrivning av Creative Commons som metod för bevarande av upphovsrätt av läromedia.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar