ערוץ 2: כך יוקם בית המקדש השלישי בהר הבית

http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast/Article-deb1029bc194f31004.htm

האם בקרוב יכולו יהודים לעלות להר הבית ולהתפלל בבית המקדש המחודש? מספר קבוצות של יהודים, כבר מכינות תכניות מתאר להקמת המבנה, בו ייערכו הטקסים דתיים ממש כמו בימי קדם שלפני החורבן

More information is here
http://www.toalexsmail.com/2013/06/har-habait.html

You may also like...

19 Responses

 1. נטלי איבגי says:

  לפי המסורת בית המקדש ירד בנוי באש

 2. יובל יחיאל דביר says:

  המקום הכי נפיץ? המקום הכי קדוש!!!
  חלאס עם ההפחדות האלה. אין סיכוי להרגיל את העולם למדינת ישראל והיא קיימת. ככה יש סיכוי ודאי לקבל הסכמה ותמיכה מולהבת להקמת בית המקדש.

 3. Joel Kohn says:

  כל אחד רוצה בנין בית המקדש, כן? אז נעשה תשובה! ובלי זה… לא יבנה! (האמת כואב – יודע;)

 4. maor peer says:

  bullshit

 5. MEIRSEB SHMUELI says:

  ערוץ 2: כך יוקם בית המקדש השלישי בהר הבית

 6. MEIRSEB SHMUELI says:

  המצב של התיקון הכללי הוא מצב מאוד גבוה שהעם היהודי מהיווצרותו וסיבת בריאתו מצפה לו גם העם היהודי וגם הקדוש ברוך הוא אבל זה מצב גבוה ואלוקות נוראה ועצומה מאוד שאין לאף אדם להבין את גודל שיעור העוצמת השיכנה שתישרה על עם ישראל במצב של שלמות זאת זה היעוד אבל עד אז כל אדם ואדם צריך לגלות סודות טוהר ליבו בחלק הטהור ביותר והגבוה ביותר שיש בו לאחר תיקונים רוחניים וגשמיים ושלשם זה הוא נברא ואיחוד השלמות כולם במצב של קודש אמיתי ברמה של הרבי מלבביץ בכל אדם ואדם יהודי באשר הוא ומעל טוהר ועילוי שהיה לבן אדם זה ממצב זה העם היהודי יהיה מסוגל לטהר ולתקן את כל האנושות כולה ויהיה איזון טוהר המידות בין כל אדם לאדם ולמצב זה נאמר כל ישראל סימטאות של ירושלים וכל העולם סימטאות של ארץ ישראל אבל שוב זה מצב אדיאלי שגם עד הזמן הזה יתגלו לנו חוכמות בעולם אצל כל סוג אוכלוסיות אנושות זה כלה הקדוש ברוך הוא זה חתן ככל שנקרב יותר לקדוש ברוך הוא כל מה שיתגלה לעולם בטכנולוגיה באופנה במוזיקה באומנות בספורט באוכל גורמה בפוליטיקה באסטרונומיה בקולנוע יתעצמו יותר ויותר כי הקדוש ברוך הוא מתגלה אט אט לעולם אבל שהעם היהודי שניהיה במצב מתוקן ע"פ התורה ונעבור תיקונים כאמור בראשית דברי נצליח להציל גם את האנושות האנושות הגילויים האלו יאירו אותנו בגשמיות וברוחניות ללא מחלוקות וללא מכאובים יהיה רצון שנזכה העם היהודי כולנו לגאולה השלמה ולאחדות ישראל ובנית בית המקדש בקרוב ממש וגאולת האנושות כולה מאירסב יוהד שמואלי

 7. amihland says:

  הרב הזה הוא בחור טוב

 8. MEIRSEB SHMUELI says:

  המצב של התיקון הכללי הוא מצב מאוד גבוה שהעם היהודי מהיווצרותו וסיבת בריאתו מצפה לו גם העם היהודי וגם הקדוש ברוך הוא אבל זה מצב גבוה ואלוקות נוראה ועצומה מאוד שאין לאף אדם להבין את גודל שיעור העוצמת השיכנה שתישרה על עם ישראל במצב של שלמות זאת זה היעוד אבל עד אז כל אדם ואדם צריך לגלות סודות טוהר ליבו בחלק הטהור ביותר והגבוה ביותר שיש בו לאחר תיקונים רוחניים וגשמיים ושלשם זה הוא נברא ואיחוד השלמות כולם במצב של קודש אמיתי ברמה של הרבי מלבביץ בכל אדם ואדם יהודי באשר הוא ומעל טוהר ועילוי שהיה לבן אדם זה ממצב זה העם היהודי יהיה מסוגל לטהר ולתקן את כל האנושות כולה ויהיה איזון טוהר המידות בין כל אדם לאדם ולמצב זה נאמר כל ישראל סימטאות של ירושלים וכל העולם סימטאות של ארץ ישראל אבל שוב זה מצב אדיאלי שגם עד הזמן הזה יתגלו לנו חוכמות בעולם אצל כל סוג אוכלוסיות אנושות זה כלה הקדוש ברוך הוא זה חתן ככל שנקרב יותר לקדוש ברוך הוא כל מה שיתגלה לעולם בטכנולוגיה באופנה במוזיקה באומנות בספורט באוכל גורמה בפוליטיקה באסטרונומיה בקולנוע יתעצמו יותר ויותר כי הקדוש ברוך הוא מתגלה אט אט לעולם אבל שהעם היהודי שניהיה במצב מתוקן ע"פ התורה ונעבור תיקונים כאמור בראשית דברי נצליח להציל גם את האנושות האנושות הגילויים האלו יאירו אותנו בגשמיות וברוחניות ללא מחלוקות וללא מכאובים יהיה רצון שנזכה העם היהודי כולנו לגאולה השלמה ולאחדות ישראל ובנית בית המקדש בקרוב ממש וגאולת האנושות כולה מאירסב יוהד שמואלי

 9. אריאל חצרוני says:

  עאלק שמירה על שלום הציבור!
  כניעה לטרור!!!!
  מטומטמים

 10. יגאל פרידמן says:

  השנה בירושלים הבנויה!!

 11. Master 100isr says:

  מדהים מדינה של יהודים ואסור להתפלל בכל מקום באשר הוא ,הערבים המוסלימים הקיצונים שולטים במדינה .  רק בישראל מדינה של קוקסינלים זה יכול לקרות . 

 12. איתי גלבוע says:

  אני לא ימני ולא דתי ולא בעד להרוס מסגדים, אבל אני כן בעד שהיהודים יתפללו במקום הקדוש ביותר שלהם. אני מציע פשרה שלצערי המוסלמים לא יקבלו בשלב זה:
  1. כניסה חופשית להר הבית לכולם.
  2. בית כנסת בהר הבית ליהודים והמוסלמים יתפללו באל-אקצא.
  3. ביום שישי תפילה מוסלמית בהר הבית ובשבת ורגלים ליהודים.
  4. לא להרוס את מבנה כיפת הזהב, זה מקום יפה וקדוש למוסלמים, במקום להרוס צריך לקנות אותו בכסף, ושם לשים את כלי המקדש ובו יהיו כוהנים.
  5. להכניס את הנושא בשיחות השלום עם הפלסטינים .
  🙂

 13. levinsstudio says:

  כרת

 14. WackThat says:

  אמן אמן שבית המקדש יבנה מחדש אמן!!

 15. אסף ג'אן says:

  נכון בצורה מדהימה!
  ישר כח על ההשוואה המוצדקת!

 16. Areej Darawshy says:

  בחיאת דינק.. תגיד מאמי ;))

 17. עמירם זדה says:

  בית המקדש בימינו יחודש בקרוב ממש!!!! אמן ואמן

 18. הראל וצופיה לוי says:

  הקרוב בימינו אמן

 19. torazivolonu says:

  "אני שלום וכי אדבר , המה למלחמה".
  אומר דוד המלך על בני קדר בנו של ישמעאל…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar