★ Martin Bosma: ”De elites van Nederland zijn zo politiek correct als de hel” ★ 27-09-2017 HD

★ Martin Bosma: ”De elites van Nederland zijn zo politiek correct als de hel” ★ 27-09-2017 HD

Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
Video Rating: / 5

Leave a Comment